Workshop: Het maken van een omgevingsplan

Vorm
Interactieve cursus waarin u basisinformatie krijgt over de Omgevingswet en in het bijzonder het omgevingsplan. Ingegaan wordt op de methode ‘slim actualiseren’ en op het groeimodel voor het omgevingsplan. Aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk (Chw-bestemmingsplannen) wordt uitgelegd hoe een omgevingsplan opgebouwd en opgesteld kan worden (regels, verbeelding, toelichting, digitalisering). Hierbij gaan we zowel op het proces in als op achtergronden en doelstellingen van het plan. Verschillende varianten en de te maken keuzes worden belicht. Er worden tips en methodes gegeven om te komen tot één grond gebied dekkend omgevingsplan en we staan uitgebreid stil bij opzet, systematiek en reikwijdte van het omgevingsplan, mede aan de hand van de ‘ingrediëntenlijst’ uit de Omgevingswet.

Programma
Huidig en toekomstig wettelijk kader (Crisis- en herstelwet en Omgevingswet met AMvB’s)
Wettelijke regeling omgevingsplan
Aanpak (ambities en visie) / het ‘Omgevingswetdenken’
Uitgangspunten
Flexibiliteit versus rechtszekerheid, loslaten en dereguleren?
Mogelijkheden en ingrediënten
Slim actualiseren (anticiperen op de Omgevingswet)
Het proces
Het groeimodel
Reikwijdte van het omgevingsplan
Opzet en plansystematiek
Ontwikkelingsgerichte en flexibele planvormen
Planvormen voor bestaande en beheersgebieden
Digitalisering

Voor wie?
Beleidsmedewerkers bij gemeenten, adviseurs bij (stedenbouwkundige) adviesbureaus, alle overige geïnteresseerden

Datum en kosten
Maximum aantal deelnemers: 15

Kosten: € 495,– per persoon

ben je geinteresseerd?
en wil je meer info?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag.