Workshop ‘Rollen en Vaardigheden Omgevingswet blijft populair!

tonnaer-praktijkacademie-logo                 logo-maandag

 

Praktijk Academie Omgevingsrecht, onderdeel van Tonnaer geeft workshop ‘Rollen en Vaardigheden Omgevingswet’ voor de ruimtelijke professionals van de vestiging in Groningen.

Maandag® vindt het belangrijk dat de ruimtelijke professionals die gedetacheerd zijn in de publieke sector hun kennis op peil houden. Deze professionals kregen daarom eerder al  van de Praktijk Academie Omgevingsrecht van Tonnaer een inleiding op de Omgevingswet. Vorige week stond op het kantoor in Groningen centraal de vraag: En wat betekent die wet nu in de praktijk voor de uitoefening van mijn functie?

Gert Peter Vos MSc MCD, directeur van Tonnaer, zette uiteen dat maatschappelijke veranderingen en de komst van de Omgevingswet andere houding, gedrag en competenties vraagt van professionals die werkzaam zijn in de ruimtelijke sector. De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over competenties die van belang zijn als je werkt in de ruimtelijke sector anno 2016. Gezamenlijk stond de groep ook stil bij de veranderende manier van werken en daarmee ook andere competenties die de Omgevingswet beoogt, namelijk meer integraal, meer flexibel om zo sneller ruimtelijke ontwikkelingen van de grond te krijgen. O.a. de competenties vakmanschap, samenwerken en communiceren zijn volgens de ruimtelijke professionals van Maandag® met het oog op de omgevingswet belangrijk voor de uitvoering van hun werk.

Gert Peter Vos ging aan de hand van zijn werkervaring in het ruimtelijk segment bij de overheid en marktpartij in op een aantal vraagstukken waar de ruimtelijke professionals van Maandag® in de dagelijkse praktijk tegenaan liepen. Met concrete voorbeelden maakte hij duidelijk hoe procesomkering en “van buiten naar binnen denken” het werken in de ruimtelijke sector effectiever en efficiënter maakt.

Het was een vruchtbare bijeenkomst in Groningen.

Vooral ook omdat concrete praktijkervaringen gekoppeld werden aan houding, gedrag en competenties.

foto-workshop-maandag-groningen