Masterclass omgevingswet

Vorm
De komende Omgevingswet,  die in maart 2016 in het Staatsblad is gepubliceerd, is de grootste wetgevingsoperatie van de afgelopen decennia. Deze wet zal grote impact hebben op het handelen van alle partijen die ermee te maken krijgen: de besturen op centraal en decentraal niveau, de rechterlijke macht, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, de burgers, adviseurs etc. Niet alleen heeft de Omgevingswet gevolgen voor de organisatie van het beleid en beheer betreffende de fysieke leefomgeving, ook beoogt ze een cultuurverandering van de betrokkenen te bewerkstelligen, waarbij onderling vertrouwen een belangrijk uitgangspunt vormt. Het is daarom van belang tijdig te weten wat deze nieuwe wet gaat brengen. In de Masterclass Omgevingswet wordt u op deskundige wijze in één dag tijd op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen die de komende wet voor de praktijk in petto heeft. Daarbij worden de ervaring die door ons zijn opgedaan in diverse projecten die vooruitlopend op de nieuwe wet worden uitgevoerd (‘Nu Al Eenvoudig Beter’) met u gedeeld.

Inhoud
– de laatste stand van zaken rondom de nieuwe Omgevingswet;
– de algemene bepalingen (waaronder zorgplichten en omgevingswaarden) en verdeling van taken en bevoegdheden;
– de omgevingsplannen en –programma’s en de komende centrale en decentrale regelgeving
– de verder verbrede omgevingsvergunning en het nieuwe integrale projectbesluit;
– de belangrijkste procedures, de rol van adviseurs en de nieuwe bepalingen inzake toezicht en handhaving.

Bij diverse onderdelen zal worden ingegaan op de vraag waar de beoogde cultuurverandering op neerkomt en hoe nu al vooruitgelopen kan worden op de nieuwe wet.

Voor wie?
Iedereen die in de dagelijkse praktijk in aanraking komt of zal komen met de nieuwe Omgevingswet. Zoals ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies, leden van de rechterlijke macht, adviseurs en advocaten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven etc.

Docenten
Deze Masterclass wordt gegeven door Prof. dr. Frans Tonnaer emeritus hoogleraar Omgevingsrecht, met medewerking van toonaangevende inhoudsdeskundigen uit het betreffende vakgebied.

Locatie, data en tijdstip:
De masterclasses beginnen om 10.00 uur en eindigen rond 17.00 uur.
Alle masterclasses zullen plaats vinden op de best geografisch bepaalde locatie, afhankelijk van de inschrijvingen.

Kosten
De deelnamekosten zijn € 475,- p.p. De cursus leent zich bijzonder goed voor een incompany-project. Ten minste 12 en ten hoogste 20 deelnemers, prijs € 5.500,-.

Cursusmateriaal
Aan iedere cursist wordt digitaal het cursusmateriaal aangeboden met daarin de hand-outs van de cursus, belangrijke ontwikkelingen en interessante artikelen uit vakbladen die betrekking hebben op de in de cursus behandelde onderwerpen.  Zo kunt u op uw gemak achteraf nog eens alles doornemen en kunt u zich nog meer verdiepen in de ins en outs van de nieuwe Omgevingswet.

Inlichtingen
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of neem voor meer informatie contact op via praktijkacademie@tonnaer.nl of bel 040-257 13 36.

ben je geinteresseerd?
en wil je meer info?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag.