Praktijk Programma Omgevingsrecht

Voor professionals die zich verder willen verdiepen in Omgevingsrecht heeft de Praktijkacademie Omgevingsrecht (PAO) Praktijk Programma Omgevingsrecht  (PPO) ontwikkeld. Een op de praktische toepassing van het omgevingsrecht gerichte opleiding op academisch niveau die afgesloten wordt met het diploma Omgevingsjurist. Het programma voorziet in de groeiende behoefte aan toepasbare kennis op het zich snel ontwikkelende terrein van het recht betreffende de zorg voor de fysieke leefomgeving. Er wordt nadrukkelijk ingespeeld op de ontwikkeling naar een nieuwe Omgevingswet.

Binnen het Praktijkprogramma Omgevingsrecht doorloop je in een jaar vijf onderdelen die als een samenhangend geheel worden behandeld.

  1. Introductie Omgevingsrecht
  2. Ruimtelijk ordeningsrecht en bouwrecht
  3. Natuurbeschermingsrecht
  4. Milieurecht
  5. Waterrecht

Het is ook mogelijk om deze opleiding in aparte modules te volgen. Dit houdt concreet in dat je de studielast kunt verdelen over maximaal 3 jaar. Interessant voor iedereen die ondanks zeer drukke werkzaamheden toch optimaal op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen op het eigen vakgebied en van vakgebieden waar je professioneel veel mee te maken hebt. Indien alle modules succesvol binnen 3 jaar zijn doorlopen, kan een eindpaper worden gemaakt waarna je het diploma omgevingsjurist in ontvangst mag nemen. Natuurlijk kun je ook kiezen om één of meerdere modules los te volgen; hiervoor ontvang je na afloop altijd een certificaat. Kijk verder bij ‘Cursussen en workshops’ voor de exacte datums van de losse modules en de kosten.

ben je geinteresseerd?
en wil je meer info?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag.